Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanke 2012-2019

18.10.2012

Stadion-säätiön tammikuussa 2012 valmistunut tarveselvitys kartoitti Olympiastadionin nykytilan ja tulevaisuuden tarpeet liittyen rakenteisiin, tiloihin, ympäristöön sekä asiakas- ja yleisöpalvelumahdollisuuksiin. Tarveselvitystyö perustui vuonna 2010 valmistuneeseen kuntotutkimukseen, rakennushistorialliseen selvitykseen, Stadion-säätiön tulevaisuustyöhön 2010, paikalla tehtyyn inventointiin sekä stadionin sidosryhmien laajoihin kuulemisiin. Nykyisessä kunnossa stadionilla olisi käyttöikää viisi, korkeintaan kymmenen vuotta. Tarveselvityksessä esitettiin, että Olympiastadion tulee uudistaa vastaamaan tulevien vuosikymmenien tarpeita. Uudistus on aikataulutettu toteutettavaksi vuosien 2012-2019 välisenä aikana.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti 16. toukokuuta 2012, että perusparannus- ja uudistamishanke voidaan aloittaa tehdyn tarveselvityksen ja sen sisältämän tilaohjelman pohjalta.

Suunnittelun kilpailutus käynnissä

Hankkeen kilpailutus- ja hankintaprosessi toteutetaan tänä syksynä pää- ja arkkitehtisuunnittelun, rakennesuunnittelun, LVIA-suunnittelun ja sähkösuunnittelun osalta. Päätökset on tiedossa alkuvuodesta 2013, jonka jälkeen käynnistyy yksityiskohtaisempi suunnittelu tilaohjelman pohjalta. Suunnittelutyön aikana kuullaan stadionin käyttäjiä ja sidosryhmiä laajasti. Suunnittelukokonaisuuteen kuuluu myös asemakaavan muutostyö. Käytännössä rakentamistyöt käynnistyvät loppuvuodesta 2015 ja tavoitteena on, että hanke on valmis vuoden 2019 aikana. Aikataulu on alustava ja tarkentuu suunnittelun edetessä.