Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen käyttäjäkuulemiset käynnistyivät

Ensimmäisissä käyttäjätapaamisissa kuultiin Pääkaupunkiseudun urheiluakatemiaa ja Live Nation Finland Oy:tä 

26.03.2013

Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen suunnitteluprosessi käynnistyi helmikuussa. Osana suunnittelua kuullaan stadionin nykyisiä sekä mahdollisia tulevia uusia käyttäjätahoja. Käyttäjäkuulemisissa kartoitetaan ja tunnistetaan eri toimijoiden ja tapahtumajärjestäjien keskeiset tarpeet ja yhteiset tavoitteet uudistuvalle Olympiastadionille. 

Ensimmäisissä käyttäjätapaamisissa kuultiin Pääkaupunkiseudun urheiluakatemiaa ja Live Nation Finland Oy:tä

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian intressissä ovat ensisijaisesti urheilijoiden päivittäisharjoitteluun käytettävät liikunta- ja urheilupaikat. Olympiastadion sijaitsee urheiluakatemian toimintojen näkökulmasta keskeisellä paikalla lähellä usean lajin suorituspaikkoja. Lisäksi alueelta on hyvät liikenneyhteydet mm. toisen ja korkea-asteen oppilaitoksiin.

-  Olympiastadion voisi muodostaa monilajisen urheilun harjoittelukeskittymän, joka voisi palvella nimenomaan eri lajien monipuolisuusharjoittelua urheilijan polun kaikissa vaiheissa lasten ja nuorten urheilusta aikuisten huippu-urheilun saakka, näkee Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian toiminnanjohtaja Simo Tarvonen.

Olympiastadion on ollut suurien konserttien tapahtuma-areena 1980-luvulta asti. Konserttien näkökulmasta keskeisiä seikkoja ovat ympäröivien alueiden käyttömahdollisuudet, lavarakennelmien ja tekniikan asettamat vaatimukset, sisätilojen hyödynnettävyys sekä yleisö- ja katsomotilojen toimivuus ja palvelumahdollisuudet. 

-  Live Nation Finland Oy:n näkökulmasta keskeistä uudistuvalla Olympiastadionilla on suurkonserttien tuotannollisten näkökulmien ja yleisöelämysten jouheva yhteensovittaminen, sanoo tuotantopäällikkö Tom Ahlberg.

Käyttäjäkuulemiset jatkuvat kevään ajan

Käyttäjäkuulemisten ensimmäisessä vaiheessa kuullaan tulevina viikkoina mm. Suomen Palloliittoa ja UEFA:a, Suomen Urheiluliittoa, Suomen Olympiakomiteaa, Valo ry:tä,  Helsingin kaupungin liikuntavirastoa ja tapahtumayksikköä sekä  palo- ja pelastusviranomaisia. Myös stadionilla vierailevien ja tapahtumakävijöiden on mahdollisuus kertoa yleisön näkökulmasta ajatuksia perusparannus- ja uudistamistyöhön kesän ja syksyn 2013 aikana.