Olympiastadionin uudistaminen etenee aikataulussa

Stadionin tulevia käyttäjiä kuultu tarkasti

07.05.2014

 

Helsingin Olympiastadionin uudistaminen on käynnissä. Vuosina 2013-2015 toteutetaan uudistamisen suunnittelutyö ja varsinainen rakentaminen käynnistyy alkuvuodesta 2016. Tavoitteena on, että hanke on valmis vuonna 2019.     

 

Suuri elämyksiä tuleville vuosikymmenille

Olympiastadionin perusparantamisen ja uudistamisen tavoitteena on, että stadion toimii Suomen tärkeimpänä suurtapahtumien areenan sekä liikunnan, urheilun, kulttuurin, viihteen ja turismin kohtauspaikkana. Lisäksi stadion voi toimia valtakunnallisten urheilujärjestöjen kotipesänä ja valtakunnallisena olympiavalmennuskeskuksena. Stadionilla on hankkeen valmistuttua liikunta-, yleisöpalvelu-, ravintola-, urheilumuseo-, kokous-, toimisto-, varasto- ja teknisiä tiloja, katetut katsomot sekä yleisurheilun ja jalkapallon kansainväliset vaatimukset täyttävät suorituspaikat. Stadion on kansalaisten käytössä ja sitä ympäröi viihtyisä Olympiapuisto. 

 

Käyttäjäkuulemiset ja kansalaisten näkökulmat

Uudistamisen suunnittelutyö käynnistyi kevättalvella 2013.  Suunnittelun ensimmäisessä vaiheessa on  kuultu stadionin käyttäjiä ja sidosryhmiä laajasti tapaamalla yhteensä 20 eri tahoa ja käymällä yli 200 tuntia keskustelua. Käyttäjäkuulemisissa kartoitettiin ja tunnistettiin eri toimijoiden ja tapahtumajärjestäjien keskeiset tarpeet ja yhteiset tavoitteet uudistuvalle Olympiastadionille.

Uudistamisen suunnitteluvaiheen ensimmäinen kansalaiskuuleminen toteutettiin sekä 12. kesäkuuta osana Helsinki-päivän tapahtumaa Olympiastadionilla että verkkokyselynä 21.-29.8.2013. Kuulemisten mukaan kansalaiset pitävät tärkeimpänä Olympiastadionin kattamista ja katsomoalueen uudistamista. Lisäksi kansalaiset mainitsivat laajalti siistit, viihtyisät ja nykyaikaiset tilat, toimivat palvelut ja WC-tilat sekä entisöimisen vanhaa kunnioittaen ja säilyttäen. Stadion ympärille esitetyn Olympiapuiston osalta kyselyissä nousivat esiin toiveet viihtyisästä ja vehreästä puistoalueesta. Olympiapuistoon toivottiin oheistapahtumia ennen stadionilla järjestettäviä suuria yleisötapahtumia sekä erilaisia toimintoja kaupunkilaisille tapahtumien ulkopuolella. 

Suunnittelutyötä tavoitteena on, että Olympiastadion pystyy täyttämään nykyaikaisen monitoimiareenan vaatimuksetYksi suunnittelun lähtökohdista on stadionin monikäyttöisyys. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sama tila voi toimia päivisin kokoustilana, iltaisin liikuntatilana ja tapahtumissa järjestäjän toivomalla tavalla. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä Museoviraston sekä eri asiantuntijoiden kesken. Yhteistyö stadionin käyttäjien, suunnittelijoiden sekä muiden asiantuntijatahojen kanssa varmistaa, että uudistuvalle stadionille löydetään parhaat mahdolliset ratkaisut. Suunnitelmat tarkentuvat työn edetessä ja päätökset kokonaisuudesta tehdään vuoden 2014 aikana.

 

Havainnekuva uudistetusta Olympiastadionista (Kuva: Työyhteenliittymä K2S ja NRT)