Olympiastadionin uudistamissuunnitelmat

Olympiastadionin tarveselvitys on valmistunut ja Stadion-säätiö esittää, että Olympiastadion uudistetaan vastaamaan tulevien vuosikymmenien tarpeita.Tarveselvitys kartoitti Olympiastadionin nykytilan ja tulevaisuuden tarpeet liittyen rakenteisiin, tiloihin, ympäristöön sekä asiakas- ja yleisöpalvelumahdollisuuksiin.

05.03.2012

Työ perustui vuonna 2010 valmistuneeseen kuntotutkimukseen, rakennushistorialliseen selvitykseen, Stadion-säätiön tulevaisuustyöhön 2010, paikalla tehtyyn inventointiin sekä Stadionin sidosryhmien kuulemisiin. Olympiastadion on mainittu Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa.

Toiminta-ajatus on, että uudistettu Olympiastadion on Suomen tärkein suurtapahtumien areena sekä liikunnan, urheilun, kulttuurin, viihteen ja turismin kohtauspaikka. Lisäksi stadion voi toimia valtakunnallisten urheilujärjestöjen kotipesänä ja valtakunnallisena olympiavalmennuskeskuksena. Uudistuksen myötä stadionin arvioitu kävijämäärä on noin miljoona henkilöä vuodessa.

Uudistetut liikuntatilat mahdollistavat urheiluseurojen päivittäisen harjoituskäytön. Stadion on kansalaisten käytössä ja sitä ympäröi viihtyisä Olympiapuisto. Käytännössä esitykset tarkoittavat, että stadionin katsomot katetaan, nykyiset tilat uudistetaan, ja samalla lisätilaa rakennetaan myös maan alle.

Lue lisää: Tarveselvitys - Olympiastadion