Perusparannus ja uudistaminen

Ajankohtaista tammikuu 2017 

05.01.2017

Olympiastadionilla on parhaillaan käynnissä maankaivu-, louhinta- ja purkutyöt. Maanrakennus- ja louhintaurakka jatkuu stadionilla syksyyn 2017 asti. Kokonaisuuden kannalta merkittävimmän rakennusteknisen projektinjohtourakan tarjouksista tehdään päätös tammikuun aikana. Rakentamisen kustannuksissa on merkittävää nousua ja hankesuunnitelman mukainen toteutus vaatii lisärahoitusta.

Rakennuskustannusten nousuun on kaksi pääsyytä. Rakentaminen, erityisesti pääkaupunkiseudulla, on voimakkaassa noususuhdanteessa, jonka johdosta tarjoushintaindeksi ja urakkatarjousten hinnat ovat nousseet. Toinen merkittävä syy on katsomoiden kattaminen ja rakennettavien näköesteettömien paikkojen kalleus. Suunnittelussa on ollut tavoitteena, että stadionin katsomoista pyritään minimoimaan paikat, joista suuren yleisön näköyhteyden kenttätapahtumiin peittävät katosten pylväät. Valittu hankesuunnitelman mukainen toteutustapa varmistaa samalla myös sen, että stadionin kattaminen toteutetaan nykyaikaisten ja kansainvälisten stadionvaatimusten mukaisesti. Uusien katosten rakentamisen ja vanhojen uudistamisen edellytyksenä on stadionin vanhojen rakenteiden mittava vahvistus. Kyseessä on erittäin poikkeuksellinen urakka, jossa uudistetaan 80 vuotta vanha suojelukohde nykyajan vaatimukset täyttäväksi monitoimiareenaksi. 

Stadion-säätiö on esittänyt hankkeen rahoittajille Helsingin kaupungille ja valtiolle, että Olympiastadionin perusparannus ja uudistaminen toteutetaan hyväksytyn hankesuunnitelman pohjalta. Hankesuunnitelma on yhteisesti valmisteltu ja hyväksytty toteuttamaan parhaalla mahdollisella tavalla suuren yleisön, tapahtumajärjestäjien, suurtapahtumien, kaupunkilaisten ja vierailijoiden tarpeita. Hyväksytyn hankesuunnitelman mukainen toteutus varmistaa, että Olympiastadion on Suomen tärkein suurtapahtumien areena sekä liikunnan, urheilun, kulttuurin, viihteen ja turismin kohtauspaikka. Stadion täyttää suuren yleisön ja kansainvälisten tapahtumien vaatimukset. Hankesuunnitelman mukainen Olympiastadion on suunniteltu toiminnallisesti korkeatasoiseksi ja joustavaksi kokonaisuudeksi, joka vastaa tulevien vuosikymmenten tarpeita. 

Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti 20.12.2016, että valtio nostaa rahoitusosuuttaan Helsingin Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeesta enintään 26 miljoonalla eurolla. Valtion rahoitusosuuden nostamisen edellytyksenä on, että Helsingin kaupunki osallistuu hankkeen kustannuksiin vähintään yhtä suurella osuudella. Helsingin kaupunginhallitus käsittelee asiaa 9.1.2017.

Lisätietoa:

www.stadion.fi/ajankohtaista/perusparannus-ja-uudistaminen

www.hel.fi/www/Helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/