Renoveringsarbetet av Olympiastadion och dess inverkningar på närområdet

Ändringar i mobilitet och parkering

31.03.2016

Renoveringen av Helsingfors Olympiastadion pågår. Under 2016–2019 byggs Olympiastadion till en allaktivitetsarena som uppfyller de krav som internationella stora sport-, underhållnings- och kulturevenemang ställer. Den ska även vara dagligen tillgänglig för stadsbor och besökare. Förnyade Olympiastadion öppnas 2019.

Arbete som orsakar buller

Schaktnings- och bergborrningsarbetet för att bygga ut Olympiastadion under jord inleds i början av april 2016 och fortsätter ända till september 2017. Schaktmassorna transporteras bort under samma tid.

Vi arbetar vardagar mellan kl. 07–22. Vi försöker undvika natt- och helgarbete. Vi informerar separat om vi måste avvika från våra normala arbetstider. Vi följer i all vår arbetsplatsverksamhet Helsingfors stads miljöskyddsbestämmelser.

Ändringar i mobilitet och parkering

Paavo Nurmis väg och torngården stängs av. Stigen till simstadion har ändrats och används för gång- och cykeltrafik. Parkeringen på norra sidan av Olympiastadion används inte och parkeringsområdet på den öppna platsen norr om Olympiastadion (Paavo Nurmi-platsen) är mindre än vanligt. Vägförbindelsen till skvären går från Tallbackavägen.

Gång- och cykelvägarna på sträckorna mellan Norra Stadionvägen, Idrottsgatan och Paavo Nurmis väg är ur bruk. Ersättande leder går via Nordenskiöldsgatan och Idrottsgatan samt Hammarskjöldsvägen och Tahkovägen.

Dessa ändringar som gäller mobilitet och parkering är tyvärr nödvändiga och de gäller ända tills arbetet blir färdigt under våren 2019.

Man kan även följa hur arbetet framskrider på nätet

Renoveringsentreprenaden och hur den framskrider informeras på Helsingfors stads webbplats på adressen: www.hel.fi/www/hkr/sv samt på Olympiastadions webbplats på adressen www.stadion.fi. Du kan även följa med vad som händer på byggnadsplatsen via Olympiastadions kanaler för social media.

Ytterligare information: Lemminkäinen (byggnadsplats): Tfn 050 595 0463 / info@stadion.fi