Työmaan kuulumisia

Tiedote toukokuu 2016

18.05.2016

Uutta rakentamassa

Stadionin ulkopuoliset maankaivu- ja louhintatyöt käynnistyivät huhtikuussa. Kuluneiden viikkojen aikana olemme tehneet ennakkolujituksia rakenteilla olevan uuden maanalaisen liikuntatilan ja logistiikkatilan alueille. Ulkopuoliset suojaustyöt ovat pääosin valmiit ja sisäpuolisia suojaustöitä aloitellaan.

Stadionin EF-osan näyttötaulualueen purkuja on alustettu ja alueen purkutyöt käynnistyvät viikon 20 aikana. CD- katsomoiden maanvarainen katsomo on jo purettu ja alueen sisäpuolisia purkuja on tehty. Viikon 20 aikana alkaa myös B-katsomon purkaminen ja A-katsomon purkaminen seuraa pian perästä. Myös stadionin kenttäalueen purkutyöt ovat alkaneet.

Uuden maan alle rakennettavan logistiikkatilan louhinnat stadionin pohjoispuolen ulkoalueilla etenevät hyvää vauhtia. Myös stadionin länsipuolen ulkoalueilla suoritettavat liikuntatilan louhintatyöt ovat käynnissä. Työmaan autoliikenne on louheen kuljetuksesta johtuen varsin vilkasta. 

Louhinnoista aiheutuu valitettavasti melua, mutta näistä töistä aiheutuva melu pienenee, kun työt etenevät alemmas kaivantoihin ja työvaiheet suoritetaan nyt pääosin ympäristöä alemmalla tasolla. Pahoittelemme aiheutuvaa häiriötä ja teemme parhaamme, että häiriö lähiympäristölle olisi mahdollisimman vähäinen.

Työskentelemme työmaalla arkisin klo 07–22 välisenä aikana ja pyrimme välttämään yö- ja viikonlopputöitä.

Stadionin uudistaminen nykyaikaiseksi tapahtuma-areenaksi ja myös päivittäin helsinkiläisten sekä muiden vierailijoiden käyttöön tarkoitetuksi areenaksi vaatii mittavia maarakennus- ja louhintatöitä stadionia ympäröivillä aukioilla ja tornipihalla. 

Lisätietoja:

Lemminkäinen (työmaa): Puh. 050 595 0463

Stadion-säätiö: info@stadion.fi