Työmaan kuulumisia

Marraskuu 2016

24.11.2016

Olympiastadionilla on parhaillaan käynnissä maankaivu-, louhinta- ja purkutyöt. Maarakennus- ja louhintaurakka jatkuu stadionilla syksyyn 2017 asti. 

Louhintatöitä on marraskuussa tehty tulevien logistiikka-, liikunta- ja monitoimitilojen alueilla sekä kentällä. Stadionin ulkoalueiden louhinnoista on tähän mennessä louhittu noin 70 prosenttia eli noin 100 000 m3. Kalliota on kuljetettu pois noin 80 000 m3. Sisäpuolisia kanaalilouhintoja on tehty B, CD ja EF -katsomoiden alla. Vielä marraskuun aikana alkavat stadionin alituslouhinnat. 

Olympiastadionin mittavat uudistamistyöt vaativat kiinteistössä töiden aikaisia tuentoja. Työnaikaisten teräspalkkien asennus on aloitettu ja työnaikaisia tukia on asennettu jo A- ja B-osalle stadionia.  

Purkutöiden osalta on marraskuussa purettu Stadionin CD-osalla viimeisiä WC-tiloja ja seiniä. Urheilumuseon tiloissa puretaan parhaillaan seiniä. 

 

Kuva 1. Pilarianturamanttelointi kentällä                   Kuva 2. Ruiskubetonointi logistiikka- ja liikuntatilalla

 

Teemme parhaamme, että häiriö lähiympäristölle on mahdollisimman vähäinen. Työskentelemme työmaalla arkisin klo 07–22 välisenä aikana ja pyrimme välttämään yö- ja viikonlopputöitä.

Lisätietoja:

Lemminkäinen (työmaa): Puh. 050 595 0463

Stadion-säätiö: info@stadion.fi