Työmaan kuulumisia

Joulukuu 2016

20.12.2016

Maanrakennusurakan osalta Olympiastadionin työmaa on joulukuussa edennyt valmiusasteeltaan puoleen väliin. 

Tähän mennessä työmaalla on louhittu kalliota noin 107 000 m3 ja sitä on kuljetettu pois noin 95 000 m3

 

Urheilumuseolla on joulukuun aikana suoritettu seinän purkuja ja aloitettu työnaikaisten tuentojen porapaalutus.  

 

Työnaikaisia tuentatöitä on ollut käynnissä eri puolilla stadionia, samoin työnaikaisia perustuksia on betonoitu B- ja CD-osilla.

 

Kanaalilouhintoja on jatkettu EF-, B- ja CD-katsomoiden alla. Kalliolouhinnat ovat edenneet ripeästi niin logistiikka-, liikunta- ja koillisvaraston alueilla kuin itse kentälläkin. 

 

 

Teemme parhaamme, että häiriö lähiympäristölle on mahdollisimman vähäinen. Työskentelemme työmaalla arkisin klo 07–22 välisenä aikana ja pyrimme välttämään yö- ja viikonlopputöitä. Työmaan autoliikenne on louheen kuljetuksesta johtuen varsin vilkasta. 

Lisätietoja:

Lemminkäinen (työmaa): Puh. 050 595 0463

Stadion-säätiö: info@stadion.fi