Valtio päätti osallistumisesta Olympiastadionin perusparannukseen

Helsingin Olympiastadionin uudistaminen etenee, kun hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti puoltaa esitystä Olympiastadionin perusparannuksen rahoituksesta. Olympiastadionin perusparannus on kirjattu Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmaan.

16.05.2012

Stadion-säätiön tammikuussa 2012 valmistunut tarveselvitys kartoitti Olympiastadionin nykytilan ja tulevaisuuden tarpeet liittyen rakenteisiin, tiloihin, ympäristöön sekä asiakas- ja yleisöpalvelumahdollisuuksiin. Työ perustui vuonna 2010 valmistuneeseen kuntotutkimukseen, rakennushistorialliseen selvitykseen, Stadion-säätiön tulevaisuustyöhön 2010, paikalla tehtyyn inventointiin sekä stadionin sidosryhmien kuulemisiin.  Nykyisessä kunnossa stadionilla on käyttöikää viisi, korkeintaan kymmenen vuotta.

Tarveselvityksessä esitettiin, että Olympiastadion tulee uudistaa vastaamaan tulevien vuosikymmenien tarpeita. Toiminta-ajatus on, että uudistettu Olympiastadion on Suomen tärkein suurtapahtumien areena sekä liikunnan, urheilun, kulttuurin, viihteen ja turismin kohtauspaikka. Lisäksi stadion voi toimia valtakunnallisten urheilujärjestöjen kotipesänä ja valtakunnallisena olympiavalmennuskeskuksena. Stadion on kansalaisten käytössä ja sitä ympäröi viihtyisä Olympiapuisto. Uudistus on aikataulutettu toteutettavaksi vuosien 2012-2018 välisenä aikana.

Valtion päätös mahdollistaa Olympiastadionin tulevaisuuden niin, että Olympiastadion voi toimia sekä suurtapahtumien areenana että kansalaisten monipuolisessa käytössä tulevat vuosikymmenet, sanoo Stadion-säätiön puheenjohtaja Otto Lehtipuu.

Stadionin uudistaminen on suunniteltu toteutettavan valtion ja Helsingin kaupungin tuella niin, että osapuolet rahoittavat hankkeen puoliksi. Lisäksi Stadion-säätiö käynnistää stadionin uudistamista tukevan yhteistyö- ja varainhankintahankkeen.

Käynnistämme jatkotyön välittömästi tarveselvityksen pohjalta. Kokonaisuus suunnitellaan arkkitehtuuriltaan korkeatasoiseksi ja moderniksi Olympiastadionin historiaa sekä suomalaisuutta arvostaen. Tilat suunnitellaan esteettömiksi ja laatutasoltaan hyviksi, elinkaarikestäviksi ja muuntojoustaviksi. Hankkeen suunnittelu ja toteutus tehdään tiiviissä yhteistyössä Museoviraston kanssa. Uskomme, että pääsemme erinomaiseen lopputulokseen Berliinin Olympiastadionin mallin mukaisesti, kertoo Stadion-säätiön toimitusjohtaja Maija Innanen.

Valtioneuvoston tiedote luettavissa tästä

Lisätietoja:

Stadion-säätiön puheenjohtaja Otto Lehtipuu p. 040-8622014                                                      

Stadion-säätiön toimitusjohtaja Maija Innanen p. 040-5305522