Valkoinen lippu -installaatio

Kuvataiteilijan Jenni E. Sormusen paikkasidonnainen taideteos 27.10.–2.11.2015

26.10.2015

JENNI E. SORMUSEN PAIKKASIDONNAINEN INSTALLAATIO OLYMPIASTADIONILLA

Valkoinen lippu -installaatio on jyväskyläläisen kuvataiteilijan Jenni E. Sormusen paikkasidonnainen taideteos. Teos on paikallaan Helsingin Olympiastadionilla viikon ajan, 27.10.–2.11.2015. Paikkasidonnaisten installaatioiden sarja Valkoinen Lippu (2012–) tutkii merkitysten rakentumista, lippua symbolina ja liputusta tekona. Valkoinen lippu on kansainvälinen aselevon ja antautumisen symboli. Valkoinen lippu voidaan nähdä myös tyhjänä lippuna, josta on riisuttu, tai joka odottaa tunnusta, joka määrittelisi liputuksen merkityksen. Miten Stadionin kaltaisen kansalliselle ja kansainväliselle kilpailulle pyhitetyn paikan näkeminen ja kokeminen muuttuu, kun lipputangoissa liehuvat valkoiset liput kilpailuasetelmia ratifioivien seura- ja maakohtaisten tunnusten sijaan?

Yksi olennaisimmista Valkoinen lippu -teoksen tulkintakehyksistä Olympiastadionin kohdalla on  olympiarauha. Stadion liitetään edelleen ennen kaikkea vuoden 1952 kesäolympialaisiin, ja näin Stadion edustaa paikkana myös olympia-aatetta. Antiikin olympialaisten ihanteen mukaisesti moderni olympialiike on pyrkinyt palauttamaan olympiarauhan käytännön, eli eri maiden ja kansojen käynnissä olevien sotaisuuksien lopettamisen olympialaisten ajaksi. Olympialiike on pyrkinyt myös omassa toiminnassaa viljelemään rauhan retoriikkaa, samaan aikaan kuitenkin olympialaiset ovat koko historiansa ajan toimineet myös osana valtioiden välistä valtapeliä. Ihanteena on kuitenkin ollut ajatus rauhan edistämisestä tuomalla eri kansallisuudet yhteen ja siirtämällä kansalliset konfliktit sotatantereilta verettömämmän kilpailun, eli urheilun, piiriin. Mikä on nykyurheilun suhde on näihin ihanteisiin?

Tähän mennessä Sormunen on toteuttanut Valkoinen lippu -installaationsa Tampereen Ratinan stadionilla, sekä Lahden stadionilla ja stadionin ympäristössä. Teos oli paikallaan viikon ajan kummassakin kaupungissa, minä aikana kummallakin stadionilla pidettiin monia paikallisia urheilutapahtumia, kuten jalkapallo-otteluita, Hippo-kisat ja Naisten kymppi. Lahdessa Valkoinen lippu oli osa Art Häme 2012 -taideviikkoja.

Jenni E. Sormunen valmistui Lahden taideinstituutista vuonna 2011, suuntautumisvaihtoehtonaan muutaide. Kuvataiteellisen työnsä lisäksi hän opiskelee Jyväskylän yliopiston Taiteiden ja kulttuurintutkimuksen laitoksella, pääaineenaan taidekasvatus. Sormusen pro gradu -tutkielman aiheena ovat lippujen ja liputuksen kulttuuriset merkitykset, tutkielman viitekehyksenä hän käyttää omia lippuihin ja liputukseen liittyviä installaatiotaan.

Lisätietoja:
Kuvataiteilija Jenni E. Sormunen, puh.nro: 050 5302081, s-posti: jenni.e.sormunen@gmail.com

 

 

WHITE FLAG AT HELSINKI OLYMPIC STADIUM 27.10.–2.11.2015
– A site-specific installation by visual artist Jenni E. Sormunen

With her on-going site-specific piece White Flag (2012–) Jyväskylä-based visual artist Jenni E. Sormunen explores the act of signifying. Her artwork deals with the thematic regarding the symbolic nature of a flag, the gesture of flying a flag and the topology of the chosen sites. The white flag is an international symbol for truce and surrender. It can also be seen as an ”empty” flag, disarmed of or waiting for a sign. In western countries, white colour is also generally considered as a symbol of purity and innocence. When white flags are found streaming on flagpoles instead of team banners and national flags, how does the experience of an arena dedicated to national and international sports events change?

So far Jenni E. Sormunen has executed White Flag on two different sports venues in Finland: Lahti Stadium and Ratina Stadium (situated in Tampere). White flags flew in both arenas for a whole week each, during which there were many local sporting events taking place in both venues. When it comes to Helsinki Olympic Stadium – a sports venue originally built for the Summer Olympic Games of 1952 – White Flag's apparent thematic connection with the concept of the Olympic Truce opens yet another alternative interpretation: Even though the modern Olympics have served many times as a battleground for international politics instead of bringing nations of the world closer together, the values behind the Olympic Truce movement are those of world peace, friendship and global togetherness. What's the significance of these ideals today? That's one of the many questions White Flag poses.
 

Sewing flags has traditionally been women’s work, both during wartime and peace, even though both nationalism and sports (the latter traditionally seen as the bloodless equivalent of war) are generally seen as more masculine, rather than feminine, territories. Sormunen has sewn more than 400 flags for the White Flag installation series by herself. As a person, she has wished to remain as invisible as possible in this conceptual piece, but through the practical act of sewing she’s still silently present in her handiwork - just as all the seamstresses in the history of flags.
 

Jenni E. Sormunen graduated from the Lahti Institute of Design and Fine Arts in 2011. She is finishing her second degree next year and is currently working on her thesis for the Faculty of Arts and Culture Studies in the University of Jyväskylä, Finland. Her subject matter is “The Flag as a Symbol, Flying a Flag as a Gesture,” and she uses her own artwork as a frame for research. The White Flag series is Sormunen’s third series of public art in which she discusses the subject of the flag. A series of photographs of the White Flag installations is also under construction.

Contact: Jenni E. Sormunen, phone: 050 5302081, e-mail: jenni.e.sormunen@gmail.com