Suunnittelijat kertovat

Työyhteenliittymä K2S ja Arkkitehdit NRT 

01.03.2016

Vaativa suunnittelu on edennyt kaikkien osapuolien kanssa hyvin ja hyvässä hengessä. Kun Olympiastadion jälleen vuonna 2019 avautuu, alkaa sen historiassa ja toiminnassa uusi vaihe. Uudet tilat, toiminnot ja katetut katsomot antavat entistä monipuolisemmat käyttömahdollisuudet. Myös uusitut ja lisätyt sisätilat tulevat vilkkaaseen käyttöön kaupunkilaisille ja vierailijoille. 

Suurelle yleisölle näkyvimmät muutokset tulevat olemaan katetut katsomot, uudet istuimet, wc-tilojen merkittävä lisääminen sekä mm. pohjoiskaarteen varasto- ja huoltotilojen muuttaminen asiakaspalvelutiloiksi. Iso muutos tulee olemaan myös kulkureittien parantuminen. Jatkossa yleisö saapuu stadionille ainoastaan pohjois-eteläakselia pitkin ja stadionin pohjoispäätyyn rakentuu uusi stadiontori. Uusitulla stadionilla myös koko areenan pääsee kiertämään katsomoiden takaosan galleriassa.

Stadionin uudistamisen omaleimaisuus tulee näkymään tehtävissä merkittävissä parannuksissa aidoissa puitteissa, jotka palvelevat uusimpia stadionvaatimuksia. Kaikkialla Euroopassa stadioneiden käyttömuotoja on monipuolistettu. Yleisön palvelu ja elämykselliset kokemukset ovat tärkeintä. Toivomme yleisön ottavan uudistetun Olympiastadionin käyttöönsä rakkaana urheilun ja juhlan tapahtumapaikkana.   

 

Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelun on toteuttanut arkkitehtitoimistot K2S ja NRT asiantuntijoinaan Wessel de Jonge architecten ja White arkitekter. Kansainvälisellä työyhteenliittymällä on laaja ja monipuolinen kokemus erityyppisten ja erikokoisten merkittävien hankkeiden suunnittelusta ja projekteista. Suunnittelun toteuttaneiden toimistojen referenssit kattavat laajasti korkeatasoisen perusparantamisen sekä liikuntapaikka- ja stadionsuunnittelun niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Pääsuunnittelija SAFA Kari Raimoranta Arkkitehdit NRT Oy

Projektin arkkitehtisuunnittelusta vastaavan projektipäällikkö SAFA Kimmo Lintula Arkkitehtitoimisto K2S Oy

Projektiarkkitehti SAFA Tom Lindholm Arkkitehdit NRT Oy

Kansainvälinen asiantuntija Wessel de Jonge Wessel de Jonge architekten BNA BV

Kansainvälinen asiantuntija Frederik Källström White Arkitekter AB