VTV TARKASTUSRAPORTTI: PERUSPARANNUS- JA UUDISTAMISHANKE VALTIONAPUPÄÄTÖSTEN MUKAINEN

Julkaistu 20.1.2021

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) julkisti laatimansa tarkastuskertomuksen Olympiastadionin perusparannus- ja uudistushankkeesta. VTV toteaa, että tarkastuksessa ei tullut esiin viitteitä siitä, etteikö rahoitettu kokonaisuus olisi ollut valtionapupäätösten mukainen.

Stadion-säätiön toimintaa hankkeessa ovat aikaisemmin tarkastelleet Patentti- ja rekisterihallitus sekä professori Arto Saari. Kumpikin taho totesi säätiön toiminnan hankkeessa asianmukaiseksi.

”Kyse on yhteiskunnallisesti merkittävästä hankkeesta ja julkisten varojen käytöstä, joten pidämme hyvänä, että myös VTV on tarkastellut eri osapuolten toimintaa. Säätiön näkökulmasta hankkeeseen ryhtyneenä tarkastuskertomuksen tärkein havainto on, että kokonaisuus on ollut valtionapupäätösten mukainen”, toteaa Stadion-säätiön toimitusjohtaja Ari Kuokkanen.

”Näkemyksemme mukaan hanke on toteutettu hyväksytyn tilaohjelman mukaisesti. Myös Patentti- ja rekisterihallituksen valvontamuistiossa todetaan, että hankkeen projektiohjaus sekä -seuranta on asiallisesti ja ammattitaitoisesti järjestetty ja hanke toteutettu rahoittajien hyväksymän hankesuunnitelman mukaisesti. Hankkeen kustannuskehitystä ja sen taustalla olevia syitä on esitelty säännöllisesti ohjausryhmälle ja molemmille rahoittajille”, sanoo Ari Kuokkanen.

 

Lisätietoa:

Stadion-säätiö

Ari Kuokkanen

 p. 040 7182381