Donatorregister

Denna dataskyddsbeskrivning enligt 10 och 24 § personuppgiftslagen gäller Stadionstiftelsens donatorregister.

1. Registeransvarig
Stadionstiftelsen (FO-nummer: 0202071-8)
Radiogatan 20 00240 Helsingfors www.stadion.fi info@stadion.fi

2. Kontaktperson i registerärenden Juha Vanhatalo
Radiogatan 20
00240 Helsingfors
Tfn +358 (0)40o 746717 juha.vanhatalo@stadion.fi

3. Registrets namn Stadionstiftelsens donatorregister

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna
Uppgifterna i registret används för att upprätthålla donatorregistret, för att behandla. arkivera och föra statistik över donationerna, för att offentliggöra donatorernas namn med de registrerades medgivande, för att sända elektroniska tackmeddelanden och vid behov för att kontakta registrerade i frågor som hänför sig till donationerna.

5. Registrets datainnehåll
Registret innehåller följande uppgifter om donatorerna:

  • Namn
  • Postadress
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Donatornummer
  • Uppgifter om donationer och betalningstransaktioner
  • Sätten på vilka donationen offentliggörs

6. Regelmässiga uppgiftskällor
Som registrets regelmässiga uppgiftskällor tjänar de registrerade själva.

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter
Uppgifter i registret utlämnas inte till instanser utanför Stadionstiftelsen. Den registrerades namn kan med den registrerades samtycke ändå offentliggöras och läggas fram på Stadionstiftelsens webbplats, digitalt på Olympiastadion, i en till stadion anknytande bok och/eller på ett vägg- eller golvelement i Olympiastadion.

8. Överföring av uppgifter till instanser utanför EU eller EES Uppgifter i registret överförs inte till instanser utanför EU eller EES.

9. Principerna vid skydd av registret
Uppgifterna i donatorregistret behandlas som absolut konfidentiella och registret är ändamålsenligt skyddade mot utomstående personer. Det elektroniska donatorregistret är skyddat mot intrång utifrån med brandmursarrangemang och lösenord. Med tanke på störningssituationer tas regelbundet säkerhetskopior av uppgifterna i donatorregistret och de är likaså skyddade med brandmursarrangemang. Manuellt material som eventuellt hänför sig till donatorregistret förvaras i låsta utrymmen som instanser utanför Stadionstiftelsen inte har tillträde till. Tillträde till donatorregistret har endast sådana personer, som har rätt till tillträde och behov av tillträde på sitt arbetes vägnar och har de lösenord som krävs.

10. Rätt till insyn
Varje donator har som 26-28 § personuppgiftslagen säger rätt att kontrollera vilka uppgifter som registrerats om honom eller henne i Stadionstiftelsens donatorregister. Kontrollbegäran ska sändas undertecknad till den post- eller e-postadress som angetts i punkt 2 eller lämnas personligen hos den registeransvariga.

Betalningsförmedlare

Betalningsförmedlingstjänsten utförs och som leverantör står Paytrail Oyj(2122839-7) i samarbete med banker och kreditinstitut. Betalningar med Visa Electron eller MasterCard-kort syns Paytrail Oyj som mottagare i korträkningen och även förmedlar betalningen till köpmannen. Paytrail Oyj har verksamhetstillstånd för betalningsinstitut beviljat av Finansinspektionen. Vid klagomål ber vi er i första hand vara i kontakt med nätbutiken.

Paytrail Oyj
FO-nummer: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7 40100 Jyväskylä
Telefon: 0207 181830
www.paytrail.com