Perusparannus ja uudistaminen

Hankkeen taustat, kustannukset, rahoitus ja ohjaus

28.01.2017

Olympiastadionilla ollaan tekemässä mittavia perusparannuksia, muutoksia ja uudisrakentamista. Suomeen ja Helsinkiin rakentuu kansainväliset urheilun ja kulttuurin suurtapahtumien vaatimukset täyttävä monitoimiareena, joka on päivittäin myös kaupunkilaisten ja vierailijoiden käytössä. Ohessa tietoa hankkeen taustoista, kustannuksista, rahoituksesta ja ohjauksesta.

Taustatyö

Uudistamishanke perustuu erittäin mittavaan ja huolelliseen taustatyöhön; vuonna 2010 valmistuneeseen kuntotutkimukseen, rakennushistorialliseen selvitykseen, Stadion-säätiön tulevaisuustyöhön, paikalla tehtyihin inventointeihin, kiinteistön 3D-mallinnukseen, laajoihin rakennetutkimuksiin ja -avauksiin, geotutkimuksiin sekä stadionin sidosryhmien ja käyttäjien tulevaisuuden tarpeiden kuulemisiin.

Kustannukset ja rahoitus

Hankesuunnitelma ja kustannusarvio valmistuivat vuonna 2014. Kustannusarvion laati hankkeen rakennuttajana toimiva Helsingin kaupungin HKR-Rakennuttaja. Kustannusarvio varmistettiin ja se lasketettiin lisäksi myös toisella ulkopuolisella toimijalla. Hyväksytyn hankesuunnitelman mukaan hankkeen kustannukset olivat 209 miljoonaa euroa.

Hankkeen rahoituksesta vastaavat valtio 50 % osuudella ja Helsingin kaupunki 50 % osuudella. Stadion-säätiön vastuulla on Stadionin varustaminen, noin 7 miljoonaa euroa. Rahoittajat hyväksyivät hankesuunnitelman ja tekivät rahoituspäätökset vuosien 2014 ja 2015 aikana. Hankesuunnitelmavaiheen rahoituksesta valtion 104,5 miljoonan euron rahoitusosuudesta 80 miljoonaa euroa on liikuntapaikkarakentamisen budjetin ulkopuolelta.

Kokonaisuuden kannalta merkittävimmän rakennusteknisen projektinjohtourakan tarjoukset saatiin käsittelyyn syksyllä 2016. Rakentamisen kustannuksissa oli merkittävää nousua ja hankesuunnitelman mukainen toteutus vaati lisärahoitusta tai hankkeen mittavaa karsintaa.

Rakennuskustannusten nousuun on kaksi pääsyytä. Rakentaminen, erityisesti pääkaupunkiseudulla, on voimakkaassa noususuhdanteessa, jonka johdosta tarjoushintaindeksi ja urakkatarjousten hinnat ovat nousseet. Toinen merkittävä syy on katsomoiden kattaminen ja rakennettavien näköesteettömien paikkojen kalleus. Suunnittelussa on ollut tavoitteena, että stadionin katsomoista pyritään minimoimaan paikat, joista suuren yleisön näköyhteyden kenttätapahtumiin peittävät katosten pylväät. Valittu hankesuunnitelman mukainen toteutustapa varmistaa samalla myös sen, että stadionin kattaminen toteutetaan nykyaikaisten ja kansainvälisten stadionvaatimusten mukaisesti. Uusien katosten rakentamisen ja vanhojen uudistamisen edellytyksenä on stadionin vanhojen rakenteiden mittava vahvistus. Kyseessä on erittäin poikkeuksellinen urakka, jossa uudistetaan 80 vuotta vanha suojelukohde nykyajan vaatimukset täyttäväksi monitoimiareenaksi.

Stadion-säätiö esitti syksyllä 2016 hankkeen rahoittajille Helsingin kaupungille ja valtiolle, että Olympiastadionin perusparannus ja uudistaminen toteutetaan hyväksytyn hankesuunnitelman pohjalta. Hankesuunnitelma on yhteisesti valmisteltu ja hyväksytty toteuttamaan parhaalla mahdollisella tavalla suuren yleisön, tapahtumajärjestäjien, suurtapahtumien, kaupunkilaisten ja vierailijoiden tarpeita. Hyväksytyn hankesuunnitelman mukainen toteutus varmistaa, että Suomessa voidaan tulevaisuudessakin järjestää urheilun, kulttuurin ja viihteen stadionolosuhteita vaativia suurtapahtumia. Olympiastadion on Suomen tärkein suurtapahtumien areena sekä liikunnan, urheilun, kulttuurin, viihteen ja turismin kohtauspaikka. Stadion täyttää suuren yleisön ja kansainvälisten tapahtumien vaatimukset. Hankesuunnitelman mukainen Olympiastadion on suunniteltu toiminnallisesti korkeatasoiseksi ja joustavaksi kokonaisuudeksi, joka vastaa tulevien vuosikymmenten tarpeita. 

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti 18.1.2017, että hanke toteutetaan hankesuunnitelman mukaisesti. Kaupunki päätti nostaa rahoitusosuuttaan Helsingin Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeesta enintään 26 miljoonalla eurolla. Kaupungin rahoitusosuuden nostamisen edellytyksenä on, että valtio osallistuu hankkeen kustannuksiin vähintään yhtä suurella osuudella. Hankkeen kustannusarvio on 261 miljoonaa euroa. 

Ohjaus ja toimijat

Rakennushankkeen johtoryhmänä toimii rakentamistoimikunta, joka vahvistaa hankkeeseen liittyvät asiat Stadion-säätiön hallituksen päätöksentekoa varten. Rakentamistoimikunta koostuu opetus- ja kulttuuriministeriön, Helsingin kaupungin, Senaatti-kiinteistöjen, Museoviraston ja Liikuntaviraston ja Stadion-säätiön edustajista.

Rakentamistoimikunnan lisäksi hankkeella on ohjausryhmä, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö asetti hankkeelle 28.6.2012. Ohjausryhmän jäseniä ovat opetus- ja kulttuuriministeriö, valtiovarainministeriö, Helsingin kaupunki ja Stadion-säätiö. Ohjausryhmän kokouksissa ovat paikalla pysyvinä asiantuntijoina Senaatti-kiinteistöjen, Museoviraston ja Liikuntaviraston edustajat. 

Helsingin Olympiastadionin kiinteistön omistaa Helsingin kaupunki ja sitä hallinnoi Stadion-säätiö. Stadion-säätiön hallitus tekee hanketta koskevat päätökset kuultuaan rakentamistoimikuntaa ja ohjausryhmää. Rakennuttajana hankkeessa toimii Helsingin kaupungin HKR-Rakennuttaja.