Helmikuun työmaakuulumisia

Maanrakennus- ja louhintaurakka

28.02.2017

Tähän mennessä työmaalla on louhittu kalliota noin 128 000 mja sitä on kuljetettu pois noin 125 000 m3.

Tammikuussa aloitetut Stadionin alituslouhinnat jatkuivat helmikuussa A- ja B-osilla. Lisäksi louhinnat aloitettiin CD- ja EF-osilla. Myös alituksiin liittyvät stadionin rakenteiden työnaikaiset tuentatyöt jatkuivat louhinnan edetessä.

Joulukuussa käynnistyneet Urheilumuseon purku- ja tuentatyöt jatkuivat edelleen helmikuussa. Helmikuussa käynnistettiin lisäksi CD-osan sprinklerikeskuksen ja tukimuurin purkutyöt, jotka ovat nyt jo loppusuoralla. 

Stadionin kentällä on käynnissä kanaalilouhintaa ja louheenajoa, kentän huoltotunneli on jo louhittu. Stadionin ulkopuoliset louhinnat jatkuivat tornipihalla ja stadionin koillisosassa. Näille alueille louhitaan tapahtuma-, liikunta- ja varastotiloja. Kentän huoltotunnelin ja logistiikkatilan louhinnat on saatu valmiiksi. Pohjoisen logistiikka-alueella suoritetaan parhaillaan tulevien anturoiden alapuolisia tasaustöitä sekä logistiikkatilan ja urheilumuseon liitoksen louhintatöitä.

 

Kuva 1. A-osan louhintatyöt käynnissä. Louhintalinjan reunat ovat vaijerisahattu, sillä poravaunu ei mahdu sisätiloihin suorittamaan irtiporausta.

 

Kuva 2. Sprinklerikeskuksen ja tukimuurin purkutyöt CD-osalla.

Kuva 3. Timanttivaijerisahaus, poraus ja työnaikaisten tuentojen hitsaustyöt EF-osalla.

 

Työmaan autoliikenne on louheen kuljetuksesta johtuen edelleen varsin vilkasta. Pahoittelemme aiheutuvaa häiriötä ja teemme parhaamme, että häiriö lähiympäristölle olisi mahdollisimman vähäinen. Työskentelemme työmaalla arkisin klo 07–22 välisenä aikana ja pyrimme välttämään yö- ja viikonlopputöitä.

 

Lisätietoja:

Lemminkäinen (työmaa): Puh. 050 595 0463

Stadion-säätiö: info@stadion.fi