Ajankohtaista Olympiastadionilla

Stadiontyömaan kuulumisia

07.01.2019

Julkisivujen uudistaminen

Julkisivun lautaverhouksen uudistaminen aloitettiin syksyllä 2018 eteläkaarteesta sen jälkeen, kun teräskatosrakenteet oli siellä saatu asennettua. Ennen varsinaisen puuverhouksen asentamisen aloitusta rakennettiin seinän yläosaan julkisivun teräsrakenteiset korotusosat. Julkisivun korkeutta nostetaan koko Olympiastadiolla noin kaksi metriä uuden teräskatoksen takia. Puuverhouksen asentaminen etenee läpi talven 2019 kohti itäkatsomon julkisivua.

Kehäpilareiden maalaaminen valkoiseksi aloitettiin myös viime syksynä ja sitä voidaan tehdä niin kauan kuin sääolosuhteet sallivat. Kylmimmän talviajan maalaustyöt ovat tauolla ja jatkuvat keväällä. Tiiliverhoilu ja ikkunat eteläkaarteen julkisivussa valmistuivat jo aiemmin.

Katsomoiden kattaminen

Teräsrakenteiden asennus on eteläkaarteen osalta valmis ja käynnissä on vesikaton asentaminen ja alapinnan rimoitus.

Pohjoiskaarteessa teräskatoksen asennus on hyvällä mallilla pääkatsomon puoleisessa kaarteen osassa, jossa suurin yksittäinen ristikko nostettiin paikoilleen joulukuussa 2018. Vesikattotyöt aloitetaan heti alkuvuodesta 2019.

Kaiken kaikkiaan Olympiastadionin kattaminen on yksi merkittävimmistä vaiheista koko hankkeessa - kokonaisuudessaan katokseen tulee terästä yhteensä noin kolme miljoonaa kiloa.

Rakenteiden vahvistaminen eli manttelointi

Rakenteiden vahvistaminen eli manttelointi valmistui eteläkaarteessa jo kesän 2018 aikana. Pohjoiskaarteessa ollaan jo loppusuoralla, viimeiset pilarit valetaan alkuvuodesta 2019. Vahvistettavia pilareita on Stadionilla yhteensä noin 80. Niitä jouduttiin vahvistamaan uudella betonilla paikalla valaen siksi, että ne kestävät uuden teräskatoksen painon.

Betonirakenteiden vahvistamisen yhteydessä on tehty 12 uutta poistumistietä. Uudet poistumistiet lisäävät myös osaltaan uudistetun Stadionin turvallisuutta ja käyttömukavuutta, kun tulevat käyttäjät pääsevät liikkumaan katsomoiden ja palvelualueiden välillä entistä jouhevammin.

Pääkatsomo ja urheilumuseo

Pääkatsomon katoksen kunnostus on valmis ja katsomoalueen vesieristyselastomeeri tulevien istuimien alle maalausta vailla valmis.

Museossa sisävalmistustyöt etenevät rivakasti; mattoasennukset ja listoitukset ovat jo käynnissä. Talotekniikkatyöt ovat myös pitkällä.

Itäkatsomo

Vesikatto on valmis ja korotukset tehty. Katoksen alapuolista puurimoitusta tehdään parhaillaan.

Maanalaiset uudistilat

Logistiikkakeskuksessa ja koillisvarastossa kaikki isot valut tehty ja sisävalmistus- ja talotekniikkatyöt etenevät hyvin.

Liikunta- ja tapahtumakeskuksessa on käynnissä sisävalmistus- ja talotekniikkatöitä. Eteläpäädyn runko valmistuu helmikuussa 2019.

Kenttää kiertävässä maanalaisessa huolto- ja harjoittelutunnelissa jatkuvat talotekniikkatyöt.

Kentällä tehdään täyttötöitä. Suuremmat työvaiheet päästään aloittamaan, kun isojen kattamiseen liittyvien koneiden ei enää tarvitse liikkua kenttäalueella.