COVID-19

CORONA ANVISNINGAR PÅ OLYMPIASTADION 

Verksamheten på Olympiastadion utförs i enlighet med de gällande riktlinjerna, begränsningarna och rekommendationerna av Regionförvaltningsverket, Institutet för hälsa och välfärd och huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona. Rekommendationerna och begränsningarna i Helsingfors.