Besök stadion

TAHTO & IDROTTSMUSEET

Idrottsmuseet är en sakkunnig deponerare och främjare av idrottskultur, som har dragningskraft och erbjuder upplevelser.

Idrottsmuseet är ett museum med riksansvar och det enda universalmuseet inom sin bransch i Finland. Idrottsmuseets samling är nationalsamlingen för den finländska idrotten och motionen. Idrottsarkivet fungerar som riksomfattande slutarkiv.

ÖPPETTIDER

 

Toimitilakartta Olympiastadion FI-SV
Idrottsmuseet ingången är på utsidan av Olympiastadion.