Stadion-säätiö

Förnyade Stadion

I och med förnyelsen av Olympiastadion får vi nu två stadion i stället för ett. Under och intill stadion har kommit till utrymmen som motsvarar ett stadionbygge till.

Olympiastadion är Finlands största evenemangsarena. Och den mest eftertraktade och omtalade mötesplatsen för motion, sport, underhållning och turism.

Olympiastadion har – som vi alla vet – en stolt historia. Lika svindlande ser också framtiden ut redan nu. 

Vi lever av möten. Inte enbart vi människor, utan också vårt kära Olympiastadion som går in i en ny era.

Olympiastadion finns till för att mer än en miljon människor årligen ska kunna mötas där under olika evenemang eller dagliga aktiviteter. Nya Olympiastadion är en arena för glädje och medmänsklighet med gruppgemenskapen som bärande värdering.

Olympiastadion har bara nånting speciellt som andra inte har. Hit kommer man på grund av det förflutna, nuet och framtiden – #bästafiilisen.

Olympiastadion är

Den bästa fiilisen. Olympiastadion har gjorts och förnyats för gemensamma upplevelser. Under flera generationer har man levt helhjärtat på stadion - man har delat både vinsternas sprudlande glädje och tårar efter bittra förluster. När publiken suckar eller hurrar unisont är ingen ensam. 

Möten. Medtävlare från olika idrottsgrenar har mötts på stadion under flera årtionden. Sommarolympiaden i Helsingfors år 1952 var hela nationens gemensamma dröm. Otaliga toppartisters musik och publikens allsång har ekat mellan Olympiastadions läktare. Efter förnyelsen är stadion också en öppen mötesplats även utanför evenemangen för såväl helsingforsare som resenärer. Vem som helst kan komma till stadion för att motionera, jobba, äta eller dricka en kopp kaffe med vänner.

Gemensamma minnen. På Olympiastadion har det skapats gemensamma minnen ända sedan invigningen av stadion år 1938. Det utvidgade stadion som öppnas i år har förnyats med respekt för den ursprungliga arkitekturen och med hänsyn till hållbara val samt till den autentiska varma stämningen. Den finländska funktionalismens stjärna erbjuder en upplevelserik miljö för att skapa minnen tillsammans även i framtiden.

Arkitektoniska upplevelser. Från Olympiastadions 72 meter höga torn kan man beundra enastående vyer över Helsingfors. Olympiastadion som även kallats för vackrast i världen, blev till på 30-talet som resultatet av en arkitekturtävling och representerar fortfarande den finländska funktionalismens klaraste stjärna. Funktionalism, hantverk, skickligt utförda detaljer samt ekologiska och hållfasta material har varit hörnstenar i planeringen av förnyelsen. Samma omsorgsfulla betoning på kvalitet har varit en bärande tanke även inom ombyggnads- och moderniseringsprojektet av Olympiastadion. Den moderna funktionaliteten möjliggör gemensamma upplevelser både för finska och internationella gäster.