Stadionstiftelsen

Allt sedan år 1927

Stadionstiftelsen bildades i december 1927. Stiftelsen bildades av de centrala idrottsorganisationerna och Helsingfors stad och något senare kom också finska staten med via undervisningsministeriet. Det främsta syftet med att bilda stiftelsen var att i Helsingfors kunna uppföra en sådan stadion, att Helsingfors kan ansöka om att få arrangera de olympiska sommarspelen. Tanken om ett eget sommar-OS hade väckts redan under OS i Stockholm år 1912 och framgångarna där.

Den centrala personen i Stadionstiftelsen var den första ordföranden för stiftelsens styrelse Erik von Frenckell, den största idrottsledaren i Finlands historia, som tjänade som ordförande för Stadionstiftelsens styrelse åren 1927-1977. Han efterträddes av Victor Procopé (1978-1988). Efter honom kom Ulla Gyllenberg som var ordförande åren 1989-1992, efter henne Erkki Aurejärvi åren 1993-2009 och efter honom Otto Lehtipuu åren 2009-2017. Från hösten 2017 fram till september 2019 var Eero Heinäluoma ordförande för styrelsen. Från och med 1.9.2019 har Nasima Razmyar varit ordförande för styrelsen.

Stadionstiftelsens förvaltning har som huvudsaklig uppgift att allsidigt utveckla Olympiastadions byggnad och verksamhet. Helsingfors stad, undervisnings- och kulturministeriet och de centrala idrottsorganisationerna är fortsättningsvis representerade i stiftelsens förvaltning.

Beslutanderätten i Stadionstiftelsen ligger hos styrelsen. Stiftelsens styrelse sköter stiftelsens förvaltning och ser till att stiftelsens verksamhet arrangeras på påkallat sätt så att syftet omsätts i praktiken. Som stöd för stiftelsens verksamhet och ledning har tillsatts en delegation.

 

STYRELSEN

1.9.2021 – 31.8.2023

Razmyar Nasima, ordförande

Auvinen Tero

Arponen Tapio

Erikäinen Timo

Juvonen Risto

Loikkanen Tarja

Muhonen Sallamaari

Rajajärvi Anu

Saxholm Tuula 

 

Stadion-stiftelsen sr stadgar

Stadionstiftelsens personal

 

Årsberättelser 

Stadion-stiftelsen sr årsberättelse 2019

Stadion-stiftelsen sr årsberättelse 2018

Stadion-stiftelsen sr årsberättelse 2017