Olympiastadion 2022

FÖRRA ÅRETS PRODUKTIONSEFFEKTER AV DET FÖRNYADE OLYMPIASTADION VAR 194 MILJONER

Publicerad 30.1.2023

Förra årets produktionseffekter av det förnyade Olympiastadion var 194 miljoner – landmärket får beröm särskilt för evenemangen

Olympiastadion förnyades under åren 2016–2020 och öppnades för allmänheten igen i augusti 2020. Det ombyggda, utvidgade och förnyade Stadion är nu en ännu mångsidigare arena för evenemang samt en motions- och mötesplats för hela folket. Stadions ekonomiska betydelse med sysselsättnings- och skatteverkningarna har ökat klart mer än förväntat.

Produktionseffekten jämte multiplikativa effekter av det förnyade Olympiastadions verksamhetsår 2022 som kunde genomföras nästan helt utan coronarestriktioner var 194 miljoner euro och sysselsättningsverkningen 1 427 arbetsplatser. Skatteverkningen har bedömts till cirka 27 miljoner euro. Produktionseffekterna för tiden efter förnyelsen år 2014 bedömdes till cirka 132 miljoner euro. Resultaten och betydelsen av Stadions verksamhet under år 2022 har inneburit en positiv överskridning av förhandskalkylerna. Bedömningen av de ekonomiska konsekvenserna av projektet för Olympiastadions ombyggnad och förnyelse* utfördes i samarbete med KPMG Oy under senare delen av år 2022.

Olympiastadion är Finlands överlägset största stadion och arena. Till sina ekonomiska verkningar är Olympiastadion helt i sin egen klass, och när Stadion utnyttjas till sitt fulla kapacitet kommer den finska statens och Helsingfors stads investering på ombyggnads- och förnyelseprojektet att betala sig själv, säger Olympiastadions direktör Ari Kuokkanen.

Utöver de ekonomiska verkningarna syns den positiva effekten av renoveringarna tydligt också i besökarantalen: under 2022 blev det totala antalet besökare nästan en miljon, och utan koronarestriktionerna under årets första del bedöms det totala antalet besökare ha varit drygt en miljon. Innan ombyggnads- och förnyelseprojektet var det årliga besökarantalet omkring 600 000.
 

År 2022 var en högtid för popmusik och idrott

I Finland finns det ingen annan byggnad i Olympiastadions storlek som skulle inrymma lika stor publik på en och samma gång. Stadion är också en organisk del av huvudstadsregionens evenemangskluster och upprätthåller för sin del såväl Helsingfors som hela Finlands dragningskraft för anordnare av stora idrotts- och underhållningsevenemang. Redan de två konserterna med Antti Tuisku i september 2022 drog 70 000 fans till Stadion, och Sunrise Avenues avskedskonserter i juli drog lika stor publik. Av de globala stjärnorna fick Ed Sheeran den största publiken, 50 000 personer, under 2022. Av idrottsevenemangen var publikmagneter bland annat Finlands fotbollslandslagens prestationer, UEFA Super Cup, landskampen Finland–Sverige och Helsinki Ski Weeks. Det totala besökarantalet för evenemangen under 2022 var 650 000. 

Stadions storevenemang skapar betydande regionalekonomiska effekter som uppstår av de produktionsökningar i regionen som förutsätts av evenemanget och å andra sidan av ökningen av den privata konsumtionen. Idrottsevenemang och konserter som anordnas på Stadion lockar årligen 150 000–200 000 besökare från andra delar av Finland eller från utlandet till Helsingfors. Olympiastadions evenemang har också stor betydelse för sysselsättningen i Helsingforsregionen i och med att evenemangen ger flera aktörer en viktig möjlighet att organisera sitt tjänsteutbud.

Besökarenkäten från sommaren 2022** bekräftar att man har lyckats utforma Stadion till en evenemangsplats som uppfyller dagens krav: genomsnittet av besökarnas poäng för evenemangen var drygt 4,2 (på skalan 1–5). En av besökarna svarade så här: ”Olympiastadion har bara något som inte finns någon annanstans.”

Det förnyade Stadion har utvecklats till en livlig evenemangs- och besöksplats och dess betydelse för Helsingfors stad har ökat markant. Under 2022 hade Helsingfors Olympiastadion och dess verksamhet också exceptionellt stor nationell och internationell synlighet på de olika digitala kanaler och sociala medierna, konstaterar Stadionstiftelsens styrelseordförande Nasima Razmyar


Folkhälsa och bra stämning

År 2022 har varit ett framgångsrikt verksamhetsår för Olympiastadion, och evenemangen står för den största andelen Stadion-besökare: under 2022 var evenemangsbesökarnas andel av alla besökare omkring 70 %.

Utöver evenemangen är Stadion dock också en plats för motion och möten i vardagen såväl för Helsingforsborna som för besökare, mötesgäster och motionärer. Det finns till exempel ett regelbundet, kostnadsfritt träningspass för seniorer och idrottsföreningar och skolelever använder lokalerna under träningar och idrottslektioner. Under 2022 anordnades också flera evenemang under vilka vem som helst kunde utan kostnad komma och motionera på Stadions utomhusbana. I Stadions lokaler kan man både arbeta och anordna möten i en historiskt och arkitektoniskt unik miljö.

Uppskattningsvis omkring 360 000 besökare deltar årligen i Stadions övriga verksamhet. Under 2022 var det faktiska besökarantalet omkring 240 000. Pandemirestriktionerna under årets första del hade en stor inverkan på antalet besökare. Produktionseffekten jämte multiplikativa effekter av Stadions övriga verksamhet och konsumtionen av personer som deltar i den uppgår årligen till omkring 8 miljoner euro.

 

*Bedömningen granskade de verksamhetsmässiga och ekonomiska uppskattningarna efter Olympiastadions ombyggnad med de faktiska siffrorna för år 2022 och delvis med estimerade siffror. Uppskattningen av de ekonomiska effekterna har baserats på input-output-modellen med Statistikcentralens material från år 2019.

KPMG Oy utförde bedömningen av de ekonomiska effekterna av projektet för Olympiastadions ombyggnad och förnyelse även år 2014. Den första bedömningen granskade de ekonomiska effekterna under projekttiden och presenterade uppskattningar om de ekonomiska effekterna efter renoveringen.

**Besökarenkäten genomfördes av Sponsor Insight Finland i april–juli 2022. Besökare intervjuades via Dynatas webbpanel. N 400/månad. Urvalet motsvarar en miniatyr av Finlands befolkningsstruktur (kön, ålder och boendelän, personer som fyllt 18 år).

 

Olympiastadion är ett av de mest välkända landmärkena i Finland och Helsingfors. Finlands mest legendariska evenemangsplats har förnyats och blivit en multifunktionsarena som uppfyller förutsättningarna för internationella storevenemang. Utöver evenemangen har Olympiastadion öppet varje dag för Helsingforsborna, besökare, mötesgäster och motionärer.