Olympic Stadium miljö

VI ERBJUDER UPPLEVELSER PÅ MILJÖNS VILLKOR – STADION HAR FÅTT NYA CERTIFIERINGAR

Publicerad 27.2.2024

Till följd av förnyelserna är Stadion ett typexempel på hållbar utveckling och en plats där man kan ha evenemang och tillställningar på ett miljövänligt sätt. Stadions miljöverkningar bedöms i samarbete med olika intressentgrupper. Vi vidtar aktiva åtgärder för att minska miljöverkningarna. I december 2023 beviljades Olympiastadions administratör, Stadionstiftelsen, Sustainable Travel Finland-märket för hållbara resmål, och stiftelsen har gjort ett miljömärkesåtagande. 

Sustainable Travel Finland

Sustainable Travel Finland-märket (STF) är ett paraplymärke som samlar ihop ansvarsfulla företag och turismområden i Finland. Visit Finland ökar ansvarsfullheten inom turistbranschen med sitt STF-program där företag och turismområden går igenom en 7-stegsstig för att bevisa att deras verksamhet är hållbar.

Stadionstiftelsen uppfyller alla kriterier som ställts för Sustainable Travel Finland (STF)-märket. Olympiastadions administratör, Stadionstiftelsen, beviljades rätten att använda STF-märket i december 2023 som ett bevis för stiftelsens värdefulla och långsiktiga arbete för hållbar turism. 

Sustainable Travel Finland

Miljömärkesåtagande

Vi har gjort ett miljömärkesåtagande, vilket innebär att Olympiastadion för sin del främjar ekologiska lösningar där livscykelanalyser beaktats och tar hänsyn till miljömärken vid sin upphandling i den mån det är möjligt. Genom användningen av miljömärkningar och beaktandet av dem vid vår upphandling främjar vi också målsättningarna för Kolneutral Helsingfors. 

Ympäristömerkki kättelykuva