Kestävä kehitys ja stadion

OLYMPIASTADION – UPPLEVELSER PÅ MILJÖNS VILLKOR

Publicerad 5.10.2021

Från ritbord till färdig arena genomfördes renoveringen av stadion utgående från hållbar utveckling och med hänsyn till miljökonsekvenser. Varje beslut från val av material till energiförbrukning har skett efter övervägande och med respekt för miljön.

Helsingfors Olympiastadion är en allaktivitetsarena med mångahanda evenemang. Olika former av verksamhet bedrivs i lokalerna av inhyrda aktörer, och arenan besöks flitigt av motionärer och idrottare, konferensgäster och turister. Under evenemangen fylls stadion av tiotusentals ivriga fans, mat, dryck och glädje. Det är fråga om en enorm helhet där materialval, energieffektivitet och återvinning har stor betydelse.

 

Livscykeltänkande leder till hållbara val

Under moderniseringen av stadion har man ingalunda slängt allt som är gammalt. Undanröjning har skett efter omsorgsfullt övervägande, och en del av den gamla inredningen fick stå kvar i ny prakt efter restaurering. Nya anskaffningar gjordes utgående från ett livscykeltänkande: inredningen består nu av hållbara inhemska kvalitetsprodukter som tilltalar vårt estetiska öga och lämpar sig för vårt klimat. På det sättet lyckades man göra anskaffningar med så litet koldioxidavtryck som möjligt, lita på att produktionen skett under goda arbetsförhållanden och åstadkomma skräddarsydd design för stadions särskilda behov. Att anlita finländskt kunnande och arbete är också ett värdeval.

I fråga om nya material beaktades produkternas hela livscykel. Bänkarna i stadions läktare är tillverkade i Salo av kompositmaterial, som består av avfallsträ och -plast. Materialet tillverkas med tillsats av ett brandskyddsämne som kvarstår under bänkarnas hela livscykel och minskar behovet av underhåll. Enstaka bänkar kan lätt bytas ut, och när de nått slutet av sin användningstid kan de tryggt förstöras som energiavfall.

 

Cirkulär ekonomi och små stora gärningar

Tanken om cirkulär ekonomi återspeglas i Stadions vardag på nästan alla ytor. På Stadions löparbana har man utnyttjat återanvända material. Den ståtliga gräsmattan har odlats i Finland och sköts i första hand enbart med biologiska gödsel samt klipps och torkas med maskiner som använder biodiesel.

Man har även satsat på återvinning av avfall. I den underjordiska avfallsstationen återvinns 9 olika avfallsfraktioner – till och med bioavfallet från gräsmattan återvinns separat. Insamlingsplatserna för avfall är välplacerade i de allmänna lokalerna runtom stadion.

Stadions restaurang använder kärl och bestick av förnybara material. Det är också viktigt att cirkulationen fortsätter. Stora Enso avser inleda tillverkning av returprodukter med utnyttjande av fiber som återvinns av pappersmuggarna som används på Stadion.

 

Bra energi utan slöseri

Uppvärmningen av stadions gräsmatta har tidigare skötts med el, men har nu ersatts med miljövänligare fjärrvärme. Stadions idrottsplan är indelad i sex olika uppvärmningssektorer med värmesensorer som mäter temperatur och fukt. Med dem kan man nu i realtid följa upp när en sektor värms upp av solen, varvid uppvärmningen kan frånkopplas.

Även andra satsningar har gjorts på smart användning av god energi. Stadion har tagit i bruk miljövänliga energilösningar från Helen både för el, laddning av elbilar, uppvärmning och avkylning. Belysningen har ordnats på ett energieffektivt sätt med LED-armaturer. Både belysningen och uppvärmningen är datorstyrd, vilket möjliggör sparsam förbrukning och snabb reagering. Elektriciteten produceras med utsläppsfri inhemsk vattenel.

Stadion kommer gradvis att övergå till utsläppsfri cirkulär värme från Helen. Genom en kombination av cirkulär värme samt el och fjärrkyla som produceras från förnybara energikällor kan man åstadkomma en helt utsläppsfri energiförbrukning av hela fastigheten.

 

God vård leder till ett långt liv

Stadion är planerad att fungera under en lång tid framöver, men på samma sätt som varje byggnad kräver även Stadion regelbunden observation och underhållsåtgärder för att få ett långt och lyckligt liv.

Stadions fastighets- och säkerhetschef Ilkka Rautakivi framåller betydelsen av regelbundet underhåll. Om reparationsbehov observeras på något ställe tar man itu med dem genast utan dröjsmål.

En modern byggnad har många datorstyrda och automatiserade system. Om man känner till hur smarta system används går nyttan av dem förlorad. När kompetensen effektivt överförs bland personalen bevaras stadion som ett miljösmart och välskött landmärke som vi länge får vara stolta över.