Stadion, jonka kansa rakensi

Suomalaiset ja Suomessa toimivat yritykset toteuttivat yhteistä unelmaa

15.09.2016

Stadion-säätiö perustettiin joulukuussa 1927 toteuttamaan suomalaisten yhteistä unelmaa omasta stadionista. Välittömästi säätiön perustamisen jälkeen ryhdyttiin organisoimaan varainhankintaa unelman tekemiseksi todeksi. Suomalaiset ja Suomessa toimivat yritykset olivat merkittävässä roolissa stadionin rakentumisessa.

Hankkeen toteuttaminen nähtiin valtiovallan osalta merkityksellisenä ja stadionin rakentamiseen myönnettiin vuosittaisia eduskuntamäärärahoja ja raha-arpajaisten voitto-osuuksia. Stadion-säätiön omakohtaisen varainhankinnan onnistuminen oli myös erittäin tärkeää ja sen osoittaman aktiivisuuden katsottiin oikeuttavan tukeen julkisista varoista.

Liike-elämä lähti 1920-luvun lopussa ja 1930-luvulla aktiivisesti mukaan yhteiseen ponnistukseen lunastamalla Stadion-tavaramerkin käyttöoikeuksia ja lisäksi yrityksiä oli mukana lahjoituksilla. Suomalaisten yksityisten ihmisten panos Stadion-tuotemerkin omaavien tuotteiden ostajana oli merkittävä. Stadionilla oli koko kansan kannatus ja voitiin täydellä sydämellä sanoa, että Suomeen ja Helsinkiin oli nousemassa stadion, jonka kansa rakensi. Stadion-tavaramerkin myynnillä ja lahjoituksilla saatiin katettua vuoden 1938 vihkiäisjuhlaan mennessä neljännes koko rakennustöiden kustannuksista.

Nyt historian ympyrä sulkeutuu, kun myös uuden vuosituhannen stadionia tuetaan kansalaisten ja yritysten voimin. Tervetuloa mukaan tulevaisuuden stadionluokan tarinaan.

 
#stadionikuisesti