Työmaakuulumisia - tammikuu 2017

Nyt ollaan stadionin alla

26.01.2017

Olympiastadionin alituslouhinnat aloitettiin tammikuussa A- ja B-katsomoiden osilla. Urakan aikana sekä Urheilumuseon että Stadionin katsomorakenteet alitetaan useista kohdista. Työt ovat erittäin vaativia, koska ne tehdään aivan olemassa olevien rakenteiden vieressä ja myös niiden alapuolella.  Louhintojen johdosta Stadionin olemassa olevat rakenteet vaativat mittavia työnaikaisia tuentoja. Tammikuussa 2017 tuentatyöt keskittyivät B-, EF- ja CD-osille. Jo joulukuussa 2016 aloitetut urheilumuseon purku- ja tuentatyöt jatkuivat myös työmaalla. Stadionin ulkopuolisia louhintoja on alkuvuoden aikana tehty pohjoisen logistiikkatilan alueella, tornipihalla, koillisen varastotilojen alueella ja kentällä.

Tähän mennessä työmaalla on louhittu kalliota noin 120 000 m3 ja sitä on kuljetettu pois noin 115 000 m3. Louheen kuljetus jatkuu edelleen ja sen johdosta työmaan autoliikenne on vielä varsin vilkasta. Pahoittelemme aiheutuvaa häiriötä ja teemme parhaamme, että häiriö lähiympäristölle olisi mahdollisimman vähäinen.

Työskentelemme työmaalla arkisin klo 07–22 välisenä aikana ja pyrimme välttämään yö- ja viikonlopputöitä.

  

 Kuvat: A- ja B-osan alituslouhinnat tammikuussa 2017.

 

Lisätietoja:

Lemminkäinen (työmaa): Puh. 050 595 0463

Stadion-säätiö: info@stadion.fi