Työmaan kuulumisia

Syyskuu 2016

12.09.2016

Stadiontyömaalla on käynnissä sekä maankaivu- ja louhintatyöt että purkutyöt. Tähän mennessä työmaalla on louhittu kalliota noin 42 500 mja sitä on kuljetettu pois noin 39 000 m3.

Huhtikuussa käynnistyneet maankaivu- ja louhintatyöt jatkuivat eri puolilla työmaata elokuussa ja työt jatkuvat edelleen. Maankaivu on keskittynyt kentän alueelle sekä CD-osaan. Kentällä massanvaihtoa on jäljellä enää pieni osa, joka valmistuu syyskuun alkupuolella. Tämän jälkeen alkaa kentän louhinta.

Maankaivu on saatu valmiiksi monitoimi-, logistiikka- ja liikuntatilan alueilla ja louhintoja suoritetaan parhaillaan. Eteläpäädyn B-osalla kanaalilouhinnat ovat parhaillaan käynnissä ja pohjoispäädyn EF-osan kanaalilouhinnat alkoivat elokuussa.

Maankaivu- ja louhintatöiden lisäksi stadionilla on käynnisssä erilaisia purkutöitä. Stadionin pohjoispäädyssä olevan näyttötaulualueen purkutyöt on saatu loppusuoralle. Syyskuussa jatketaan vielä hieman purkutöiden viimeistelyllä. A-osassa purettiin elokuussa alakattoa sekä vanhaa putkikanaalia. CD-osassa vanhojen WC-tilojen purkutyöt saatiin jo valmiiksi.

Syksyn aikana työmaan autoliikenne on louheen kuljetuksesta johtuen edelleen varsin vilkasta. Pahoittelemme aiheutuvaa häiriötä ja teemme parhaamme, että häiriö lähiympäristölle olisi mahdollisimman vähäinen. Työskentelemme työmaalla arkisin klo 07–22 välisenä aikana ja pyrimme välttämään yö- ja viikonlopputöitä.

                                                                                                                             

Lisätietoja:

Lemminkäinen (työmaa): Puh. 050 595 0463

Stadion-säätiö: info@stadion.fi