STADIONTYÖMAAN KUULUMISIA

Julkaistu 25.3.2019

Vuosi 2019 on käynnistynyt Olympiastadionin työmaalla tehokkaasti ja pääosin työmaalla on siirrytty sisävalmistusvaiheeseen pohjoispäätyä lukuun ottamatta.

Katsomoiden kattaminen

Katosten alapinnan puurimoitus on itäkatsomon osalta pääosin valmis ja rimoitustyö on käynnissä eteläkaarteessa. Pohjoiskaarteessa rimoitustyö käynnistyy kevään aikana. Uusien katsomokatosten teräsrakenteet on pääosin asennettu, pohjoispuolelta puuttuu enää muutama pienempi teräspalkki.

 

Julkisivujen uudistaminen

Julkisivun puuverhouksen asentaminen etenee eteläkaarteesta hyvää vauhtia kohti stadionin itäsivua. Kehäpilareiden ja betonirakenteiden maalaus jatkuu, kun talvi hellittää otettaan ja ilmat lämpenevät. Eteläkaarteessa ikkunat ja tiiliverhoilu valmistuivat jo viime vuonna. Pohjoispuolella julkisivujen uudistaminen päästään aloittamaan, kun viimeiset betonirakenteet on valettu ja vahvistettu.

 

Rakenteiden vahvistaminen eli manttelointi

Rakenteiden vahvistaminen on valmis lukuun ottamatta muutamaa betonirakennetta pohjoispuolella, jotka valetaan maalis-huhtikuun aikana.

 

Pääkatsomo ja katsomomalja

Pääkatsomon eristystyöt ovat valmistuneet. Muualla katsomomaljassa alkaa keväällä pinnoitteiden korjaus, uusiminen ja maalaus. Katsomoiden kaiteiden ja betonirakenteiden kunnostus ja maalaus aloitetaan kevään aikana. A-katsonmon galleriakäytävällä pintarakenne- ja maalaustyöt alkavat kevään aikana.

 

Itäkatsomo

Vesikatto ja katoksen korotusosat on saatu valmiiksi. Rakennusaikaisten telineiden purkaminen on käynnissä.

 

Maanalaiset uudistilat

Uudistuvan Olympiastadionin maanalaisissa uudistiloissa (logistiikkakeskuksessa, koillisvarastossa, liikunta- ja tapahtumakeskuksessa sekä kenttää kiertävässä huolto- ja harjoittelutunnelissa) sisävalmistus- ja talotekniikkatyöt etenevät hyvin. Monitoimitilassa tehdään viimeiset ulko-osien valut kevään aikana, jonka jälkeen päästään aloittamaan sisävalmistusvaihe.

 

Urheilumuseo

Urheilumuseon sisävalmistus- ja talotekniikkatyöt ovat jo hyvin pitkällä, mm. toimistohuoneet ovat viimeistelyä vailla valmiina. Näyttelytiloihin tulevan kovabetonilattian tekeminen on aloitettu.

 

Kunnallistekniikka

Urheilukadun alkupuolella Stadionpolulla aloitettiin viime syksynä kaukolämpö ja -kylmäputkien asentaminen. Työt valmistuvat toukokuun loppuun 2019 mennessä.

 

Perusparannus- ja uudistamishankkeen rakennuttajana toimii Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan rakennuttamisen yksikkö. Projektinjohtourakoitsijana on Skanska. 

Työmaan sähköposti: olympiastadion(at)skanska.fi