STORA ENSO JA OLYMPIASTADION YHTEISTYÖHÖN EDISTÄMÄÄN KIERTOTALOUTTA

Julkaistu 21.7.2020

Stora Enso ja Helsingin Olympiastadion ovat allekirjoittaneet kumppanuussopimuksen kehittääkseen vähähiilisiä, ympäristöystävällistä stadiontoimintaan tapahtumia, jossa joissa panostetaan uusiutuviin materiaaleihin ja kiertotalouden ratkaisuihin. Stora Enso selvittää, miten käytöstä poistetuista tuotteista saatavia korkealaatuisia puukuituja voisi uusiokäyttää esimerkiksi valmistamalla niistä uusia tuotteita stadionin eri palveluihin ja toimintojen tarpeisiin.

Stora Enson ja Helsingin Olympiastadionin tavoitteena on lisätä uusiutuvien materiaalien käyttöä yleisö- ja ravintolapalveluiden akkauksissa stadionin toiminnan ilmastovaikutusten pienentämiseksi. Tämän lisäksi halutaan varmistaa materiaalien tehokas kierrätys. Uusiutuvista materiaaleista valmistettujen pakkausten kierrätysaste Euroopassa on korkea ja hiilijalanjälki tavallisesti pieni – ja materiaalien uusiokäyttö pienentää sitä entisestään.

Olympiastadion edistää Helsingin kaupunkistrategian 2017-2021 tavoitetta hiilineutraalista Helsingistä vuoteen 2035 mennessä. Kiertotalouden ratkaisujen toteutuksessa on apuna Olympiastadionin palveluntuottajia, kuten ruokapalveluyritys Compass Group sekä kierrätyksestä vastaava taho. Kaikkien yhteisenä tavoitteena on edistää uusiutuvien materiaalien ja kiertotalouden ratkaisujen käyttöä stadionilla. Yhteistyössä hyödynnetään Stora Enson uusiutuvien materiaalien tuotevalikoimaa sekä osaamista ympäristöystävällisissä ja kiertotalouteen perustuvissa ratkaisuissa.

”Olympiastadion on kestävän kehityksen ja rakennetun ympäristön kiertotalouden areena. Ympäristövaikutusten pienentäminen rakennuksen elinkaarta pidentämällä oli yksi Helsingin Olympiastadionin uudistuksen ja peruskorjauksen lähtökohdista. Nyt kehitämme kestävän kehityksen ratkaisuja yhdessä Compass Groupin ja Stora Enson kanssa, jotta stadionin toimintaa voidaan toteuttaa ympäristöystävällisesti”, sanoo Olympiastadionin markkinointi- ja viestintäjohtaja Marju Paju.

”Vastuullisuus ja vastuullinen hankinta ovat Compass Groupin toiminnan perusperiaatteita, ja ne ovat ohjanneet myös Helsingin Olympiastadionin ravintola- ja ruokapalvelujen suunnittelua. Stadion on paikkana poikkeuksellinen, ja ratkaisujen on oltava sen mukaisia. Kun kokoontumisrajoitukset poistetaan, yksittäisessä tapahtumassa saattaa olla 55 000 kävijää, joten pakkausratkaisut pitää miettiä huolella. Olympiastadionin kumppanuus Stora Enson kanssa auttaa tässä”, toteaa asiakkuusjohtaja Kristiina Ramirez.

Helsingin Olympiastadion tarjoaa oivat puitteet kokeilla erilaisia kiertotalouden konsepteja alkaen uusiutuvien ja kiertävien materiaalien valinnasta materiaalien talteenottoon sekä kierrätykseen arvoketjun eri vaiheissa. Arvokkaat raaka-aineet saavat uuden elämän, kun käytetyistä materiaaleista valmistetaan uusia tuotteita. Stora Enso esimerkiksi aikoo valmistaa stadionilla käytetyistä paperimukeista saatavasta laadukkaasta kuidusta uusiotuotteita ja uusiopakkauksia.

”Uusiutuvat materiaalit ovat keskeisessä asemassa, kun fossiilipohjaisesta maailmasta siirrytään kiertotalouteen. Yhteistyö Helsingin Olympiastadionin kanssa antaa mahdollisuuden esitellä käytännössä, miten niitä voidaan hyödyntää. Kuluttajille voidaan tarjota vähähiilisiä, kiertotalouteen perustuvaa toimintaa, joiden vastuullisuuteen he ovat antaneet oman panoksensa kierrättämällä”, sanoo Stora Enson Packaging Materials -divisioonan johtaja Hannu Kasurinen.

 

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet

Stora Enso
puh. 040 832 7458

 

Marju Paju

Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Olympiastadion

puh. 040 513 384 52

 

Kristiina Ramirez

Asiakkuusjohtaja

Compass Group Suomi

puh. 044 711 9564 (tavoitettavissa 3.8. alkaen)

 


 

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 25 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 10,1 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa.