UUDISTAMINEN ON PALKITTU VUODEN 2020 PUUPALKINNOLLA

Julkaistu 5.11.2020

Vuoden 2020 Puupalkinto on myönnetty Helsingin Olympiastadionin perusparannukselle ja uudistamiselle. Olympiastadionin uudistaminen on erinomainen esimerkki hybridirakentamisesta, jossa puulla on keskeinen rooli.  

Perusparannuksen ja uudistamisen pääsuunnittelusta ovat vastaneet Kari Raimoranta, Arkkitehdit NRT Oy ja Kimmo Lintula, Arkkitehtitoimisto K2S Oy.

Palkintoperusteena tuomaristo toteaa seuraavaa:

Tämän kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen perusparannus- ja uudistamisprojektissa puuta on käytetty innovatiivisen monipuolisesti, erittäin runsaasti ja näyttävänä osana kohteen arkkitehtuuria.

Puuta on hyödynnetty muun muassa stadionin ulkoseinien hienosahatuissa julkisivuverhouksissa, kaarrekatsomoiden kattojen alapuolisena vesilasi-palosuojakäsiteltyinä ”kivipuu”-pintoina, puu-muovi-komposiittiratkaisuna stadionin uusissa penkeissä, uusien tilojen seinien ja kalusteiden moninaisissa puuverhouksissa, CLT-levyissä sekä radiaalisahatuissa puulattiapinnoissa.

Kaikki kohteen puuosat ovat kauttaaltaan korkeatasoisesti suunniteltuja ja toteutettuja. Lisäksi ne ovat edellyttäneet puun käytön mahdollistamiseksi paljon teknisten yksityiskohtien, kuten palosuojakäsittelyiden sekä liitos- ja kiinnitysmenetelmien kehittämistä.

Voittaneen työn toteutukseen ovat osallistuneet muun muassa seuraavat tahot:

  • Rakennuttaja / Tilaaja: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala / Stadion-säätiö
  • Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehdit NRT Oy ja Arkkitehtitoimisto K2S Oy
  • Rakennesuunnittelu: Sweco asiantuntijapalvelut ja rakennesuunnittelu
  • Palosuunnittelu: Palotekninen Insinööritoimisto Markku Kauriala Oy
  • Urakoitsija: Skanska Talonrakennus Oy
  • Puuosien toimittajat mm: Siparila Oy (puujulkisivujen valmistus ja asennus sekä palloiluhallien ja auditorion seinien palosuojatut massiivikoivurimat sekä sormijatketut mäntykattorimat). Piiroinen Yhtiöt (katsomon innovatiiviset palonkestävät puukomposiitti-istuimet). Tammisto yhtiöt, Aureskosken Jalostetehdas Oy (​​​​​stadionin sisäkaton kuultokäsitellyt kivipuurimat ja -ruoteet).

Puupalkinto jaetaan vuosittain kannustuksena rakennukselle, sisustukselle tai rakenteelle, joka edustaa korkealaatuista, suomalaista puuarkkitehtuuria tai jossa puuta on käytetty rakennustekniikkaa edistävällä tavalla.