Hallitus

Stadion-säätiö sr päätösvaltaa käyttää hallitus. Säätiön hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja siitä, että säätiön toiminta järjestetään asianmukaisesti tarkoituksen toteuttamiseksi. Säätiön toimintaa ja johtoa tukemaan on asetettu neuvottelukunta.

 

HALLITUS

Heinäluoma Eero, hallituksen puheenjohtaja

Arponen Tapio                 

Auvinen Tero 

Donner Jörn

Erikäinen Timo

Hämäläinen-Bister Riitta

Muhonen Sallamaari

Pohjola Mikko 

Vuori Anne